Tin tức

Hướng dẫn tân thủ gia nhập Kiếm Thế

02/01/2022

Hướng dẫn nhận lại phần thưởng

  • Tìm NPC Lễ Quan tại các Tân Thủ Thôn hoặc Thành Thị để nhận lại phần thưởng hoạt động kể từ ngày Open
  • Rương vừa đẹp vừa cao quý sẽ được mở cộng dồn, mỗi tuần tự động cộng thêm 7 lượt mở

 

Hướng dẫn cày cuốc hoạt động

Huyền tinh và Kinh nghiệm từ hoạt động hàng ngày rất lớn, bạn không nên bỏ qua

 

 

Tinh Hoạt Lực hàng ngày

  • Mỗi ngày bạn có thể sử dụng tối đa: Tiểu 5 bình, Trung 5 bình và Đại 10 bình mỗi loại Tinh hoặc Hoạt Lực
  • Tinh Hoạt dùng để chế tạo Trang Bị và Vỏ Sò Vàng bằng Kỹ Năng Sống (Click xem hướng dẫn)
  • Tinh Hoạt Lực mua thông qua Túi Tân Thủ