Tin tức

Hướng dẫn tân thủ gia nhập Kiếm Thế

02/09/2021

Hướng dẫn nhận lại phần thưởng

   • Tìm NPC Lễ Quan tại các Tân Thủ Thôn hoặc Thành Thị để nhận lại phần thưởng hoạt động kể từ ngày Open
    • Phần thưởng nhận lại được tính kể từ ngày Open chính thức máy chủ
    • Rương vừa đẹp vừa cao quý sẽ được mở cộng dồn, mỗi tuần sẽ được tính thêm 7 lượt mở

 

Hướng dẫn cày cuốc hoạt động

Huyền tinh và Kinh nghiệm nhận được từ các hoạt động là rất lớn, các hoạt động hàng ngày bạn không nên bỏ qua

 

 

Tinh Hoạt Lực hàng ngày

 

     • Mỗi ngày bạn có thể sử dụng tối đa: Tiểu 5 bình, Trung 5 bình và Đại 10 bình mỗi loại Tinh hoặc Hoạt Lực
     • Tinh Hoạt dùng để chế tạo Trang Bị và Vỏ Sò Vàng bằng Kỹ Năng Sống, hàng ngày nên sử dụng trọn bộ (Click tham khảo Kỹ Năng Sống)
     • Chuột phải vào Túi Tân Thủ để tiến hành mua Tinh Hoạt Lực