Tin tức

Hướng dẫn Đoán Hoa Đăng

16/08/2021

Hướng dẫn hoạt động

 

  • Sử dụng Vô Hạn Truyền Tống Phù tiếp tục chọn Đoán Hoa Đăng để di chuyển đến vị trí hoạt động
    • Sau khi sử dụng phù đến vị trí Đoán Hoa Đăng, đối thoại với NPC Nhan Như Ngọc để tiến hành trả lời câu hỏi hoa đăng
     • Trả lời hết 30 câu hỏi mới được phép nhận thưởng, mỗi câu đúng bạn nhận được 1 Huyền Tinh 4, 1 Uy Danh Giang Hồ  và 150.000 EXP, mỗi câu sai bạn nhận được 75.000 EXP

 

Đoán Hoa Đăng

 • Thời gian: Thứ 2, 4 và 5 Hàng Tuần
 • Mỗi lần đối đáp tối đa 30 câu
 • Sử dụng Truyền Tống Phù để đến NPC Đoán Hoa Đăng
 • Đáp Đúng từ 10-14 câu nhận 2 điểm Uy Danh, 5 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 5.
 • Đáp  Đúng từ 15-19 câu nhận 3 điểm Uy Danh, 7 vạn 5 Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 6.
 • Đáp  Đúng từ 20-24 câu nhận 4 điểm Uy Danh, 10 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 6.
 • Đáp  Đúng từ 25-29 câu nhận 5 điểm Uy Danh, 12 vạn 5 Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 7.
 • Đáp  Đúng từ 30 câu nhận 6 điểm Uy Danh, 15 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 7.