Tin tức

Hướng dẫn Đoán Hoa Đăng

10/03/2020

Hướng dẫn hoạt động

 

  • Sử dụng Vô Hạn Truyền Tống Phù    tiếp tục chọn Đoán Hoa Đăng để di chuyển đến vị trí hoạt động

    • Sau khi sử dụng phù đến vị trí Đoán Hoa Đăng, đối thoại với NPC Nhan Như Ngọc để tiến hành trả lời câu hỏi hoa đăng

     • Trả lời hết 30 câu hỏi mới được phép nhận thưởng, mỗi câu đúng bạn nhận được 1 Huyền Tinh 4, 1 Uy Danh Giang Hồ  và 150.000 EXP, mỗi câu sai bạn nhận được 75.000 EXP