Tin tức

Công Thành Đại Chiến

20/04/2021

 

Giới hạn hoạt động

 • Mỗi PC được phép tham gia 6 nhân vật
 • Bản đồ cho phép tổ đội
 • Khi bị hạ gục sẽ về điểm tập trung, không thể hồi sinh
 • Thời gian báo danh: từ 19h30 đến 19h59
 • Thời gian thi đấu: từ 20h00 đến 20h45
 • Chỉ thành viên chính thức của Gia Tộc mới được phép tham gia, thành viên vinh dự có thể nhận thưởng sau khi CTC kết thúc

 

Báo Danh

 • Thời gian báo danh: Từ 19h30 đến 19h59 Thứ 5 Hàng tuần thông qua NPC Chu Thiện Nhân tại Phượng Tường Phủ
 • Thủ lĩnh Bang hội: Phải đến đối thoại cùng NPC Chu Thiện Nhân để báo danh cho Bang hội
 • Điều kiện Bang hội: Tối đa cho phép 4 Bang Hội được phép tham gia (Xem thông báo tên Bang Hội trên fanpage)
 • Điều kiện người chơi: Là thành viên của Bang hội đã được Bang chủ báo danh hoạt động thành công

Chinh Chiến

 • Bản đồ Công thành chiến sẽ khóa trạng thái PK (KHÔNG THỂ THAY ĐỔI PK)
 • Khi tham gia vào Công Thành Chiến các Bang hội sẽ được ngẫu nhiên về 4 vị trí tập trung khác nhau
 • Ở vị trí tập trung có cửa hiệu tiệm thuốc, thức ăn và thủ khố phục vụ nhân sỹ tham gia chiến đấu
 • Vào lúc 20h00 , 4 Long Trụ sẽ xuất hiện ở 4 góc, và Long Mạch ở trung tâm của bản đổ Công Thành Chiến

 

Tích lũy Bang Hội phân định thắng thua

 • Điểm tích lũy mỗi Long Trụ: 30 điểm
 • Điểm tích lũy Long Mạch: 70 điểm
 • Phân định thắng thua ở điểm tích lũy, ví dụ Bang A chiếm 4 Long Trụ có được 120 điểm sẽ thắng Bang B chiếm Long Mạch chỉ có 70 điểm
 • Khi kết thúc CTC chỉ có 1 Bang thắng cuộc với tích lũy cao nhất

Nhận thưởng

Loại Phần thưởng
Báo danh
 • 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
 • 10.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 100 Điểm đoàn viên dân tộc (Danh vọng giày)
Bang chiến thắng nhận thêm
 • 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
 • 10.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 100 Điểm đoàn viên dân tộc (Danh vọng giày)

Tích lũy cá nhân

Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng
Công Thành Chiến
 • Hạ gục người chơi khác sẽ nhận được 75 điểm tích lũy
 • Tích lũy từ 1.000 – 3.000 điểm: 1 vạn Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 6.
 • Tích lũy từ 3.000 – 5.000 điểm: 3 vạn Đồng Khóa, 15 vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 6.
 • Tích lũy từ 5.000 – 7.000 điểm: 5 vạn Đồng Khóa, 25 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7.
 • Tích lũy từ 7.000 – 10.000 điểm: 8 vạn Đồng Khóa, 35 vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 7.
 • Tích lũy từ 10.000 điểm trở lên: 10 vạn Đồng Khóa, 50 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 8

Ký hiệu trên bản đồ

    • Màu đỏ: 4 điểm tập trung
    • Màu xanh lá: Long trụ (30 điểm)
    • Màu cam: Long mạch (70 điểm)