Tin tức

Công Thành Đại Chiến

11/04/2022

Giới hạn hoạt động

 • Mỗi IP tối đa 6 nhân vật
 • Bản đồ cho phép tổ đội
 • Khi bị hạ gục sẽ về điểm tập trung, không thể hồi sinh
 • Là thành viên chính thức của Gia Tộc thuộc TOP 4 Bang Hội có điểm Chiến Công cao nhất, dữ liệu Chiến Công được lấy từ 00h00 Thứ 4 hàng tuần
 • Thành viên vinh dự, kí danh có thể nhận thưởng sau khi CTC kết thúc

Báo Danh

 • Thời gian báo danh: Từ 19h30 đến 19h59 Thứ 5 Hàng tuần thông qua NPC Chu Thiện Nhân tại Phượng Tường Phủ
 • Thủ lĩnh Bang Hội: Phải đến đối thoại cùng NPC Chu Thiện Nhân để báo danh cho Bang hội
 • Thời gian thi đấu: 20h00 đến 20h45

Chinh Chiến

 • Bản đồ Công thành chiến sẽ khóa trạng thái PK (KHÔNG THỂ THAY ĐỔI PK)
 • Khi tham gia vào Công Thành Chiến các Bang hội sẽ được ngẫu nhiên về 4 vị trí tập trung khác nhau
 • Vào lúc 20h00 , 4 Long Trụ sẽ xuất hiện ở 4 góc, và Long Mạch ở trung tâm của bản đổ Công Thành Chiến

Tích lũy Bang Hội phân định thắng thua

 • Điểm tích lũy mỗi Long Trụ: 30 điểm
 • Điểm tích lũy Long Mạch: 70 điểm
 • Phân định thắng thua dựa trên điểm tích lũy, ví dụ Bang A chiếm 4 Long Trụ có được 120 điểm sẽ thắng Bang B chiếm Long Mạch chỉ có 70 điểm
 • Khi kết thúc CTC Bang Hội thắng cuộc là Bang Hội có điểm tích luỹ cao nhất

Nhận thưởng

Loại Phần thưởng
Báo danh
 • 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 7)
 • 10.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 50 Điểm đoàn viên dân tộc (Danh vọng giày)
Bang Hội chiến thắng nhận
 • 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 7)
 • 10.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 50 Điểm đoàn viên dân tộc (Danh vọng giày)
Bang Hội thua cuộc nhận
 • 2 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 6)
 • 10.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 20 Điểm đoàn viên dân tộc (Danh vọng giày)

Tích lũy cá nhân

Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng
Công Thành Chiến
 • Hạ gục người chơi khác nhận 75 điểm tích lũy.
 • Đạt liên trảm 3 nhận 150 điểm tích lũy.
 • Tích lũy từ 1.000 – 3.000 điểm: 1 vạn Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 6, 10 điểm Danh vọng Đoàn Viên.
 • Tích lũy từ 3.000 – 5.000 điểm: 3 vạn Đồng Khóa, 15 vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 6, 20 điểm Danh vọng Đoàn Viên.
 • Tích lũy từ 5.000 – 7.000 điểm: 5 vạn Đồng Khóa, 25 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7, 30 điểm Danh vọng Đoàn Viên.
 • Tích lũy từ 7.000 – 10.000 điểm: 8 vạn Đồng Khóa, 35 vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 7, 40 điểm Danh vọng Đoàn Viên.
 • Tích lũy từ 10.000 điểm trở lên: 10 vạn Đồng Khóa, 50 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 8, 50 điểm Danh vọng Đoàn Viên.