Tin tức

Hướng dẫn nạp thẻ và Quà tích lũy nạp thẻ

12/04/2022

Tỷ lệ Nạp Thẻ

Thẻ nạp Đồng nhận
10.000 VNĐ KHÔNG ÁP DỤNG MỆNH GIÁ NÀY
20.000 VNĐ KHÔNG ÁP DỤNG MỆNH GIÁ NÀY
30.000 VNĐ KHÔNG ÁP DỤNG MỆNH GIÁ NÀY
50.000 VNĐ 50 vạn Đồng
100.000 VNĐ 100 vạn Đồng
200.000 VNĐ 200 vạn Đồng
300.000 VNĐ 300 vạn Đồng
500.000 VNĐ 500 vạn Đồng
1.000.000 VNĐ KHÔNG ÁP DỤNG MỆNH GIÁ NÀY

 

   • Nạp đồng thông qua chuyển khoản sẽ nhận thêm 20% giá trị. Chi tiết liên hệ fanpage Kiếm Thế Lộc Phát 2009

 

Hướng dẫn rút Đồng

Mô tả Hình ảnh
NPC Sứ Giả Hoạt Động

Chọn dòng Ấn vào đây để rút đồng

 

Đồng dùng để làm gì?

 • Đồng có thể dùng để mua Thỏi Vàng trên Kì Trân Các để đổi lấy Bạc thường hoặc Bạc khóa
 • Mua Tinh Hoạt Lực tại Túi Tân Thủ
 • Mua Kim Nguyên Bảo để giao dịch với người chơi khác trong game

 

Quà tích lũy nạp thẻ

 • Quà tích lũy nhận thông qua NPC Sứ Giả Hoạt Động
Tích lũy Phần thưởng
50 vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (2)
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Thành Viên Thân Thiết

100 vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (3)
300 vạn Đồng
 • 1 Túi 24 ô
500 vạn Đồng
1.000 vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (4)
 • 1 Túi 24 ô
2.000 vạn Đồng
 • 1 Mặt Nạ Tài Phú Ngất Trời (Tài Phú 500 điểm)
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Đồng

5.000 vạn Đồng
 • 1 Mã Bài Tiểu Phiên Vũ
 • Chuyển khoản nhận thêm 25%
 • +1 lần Chuyển Cường Hóa 1 Trang Bị
 • 1 Bổ Tu Lệnh (+1 lượt đổi môn phái đã phụ tu)
 • Mở Khóa Xích Thố
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Bạc

10.000 vạn Đồng
 • Luyện nhanh mật tịch với 1 click ở Lễ Quan
 • +1 lần Chuyển Cường Hóa 1 Trang Bị
 • 1 Bổ Tu Lệnh (+1 lượt đổi môn phái đã phụ tu)
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Vàng

15.000 vạn Đồng
 • 1 Mã Bài Trung Phiên Vũ (KTC +30)
 • Chuyển khoản nhận thêm 30%
 • +1 lần Chuyển Cường Hóa 1 Trang Bị
 • 1 Bổ Tu Lệnh (+1 lượt đổi môn phái đã phụ tu)
 • Mở Khóa Tiểu Phiên Vũ
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Bạch Kim

25.000 vạn Đồng
 • 1 Mã Bài Đại Phiên Vũ (KTC +60)
 • Chuyển khoản nhận thêm 35%
 • +1 lần Chuyển Cường Hóa  1 Trang Bị
 • 1 Bổ Tu Lệnh (+1 lượt đổi môn phái đã phụ tu)
 • Mở Khóa Trung Phiên Vũ
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương

35.000 vạn Đồng
 • Đặc quyền thay đổi hình ảnh Phi Phong, Mua Phi Phong 0 NHHT
 • 1 Mã Bài Tuyệt Thế Phiên Vũ (2160 Tài Phú, KTC +60)
 • Chuyển khoản nhận thêm 40%
 • +1 lần Chuyển Cường Hóa  1 Trang Bị
 • 1 Bổ Tu Lệnh (+1 lượt đổi môn phái đã phụ tu)
 • Mở Khóa Đại Phiên Vũ
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 2

50.000 vạn Đồng
 • 1 Mã Bài Tuyệt Thế Phiên Vũ (Tài phú 4.320 điểm, KTC +60)
 • Chuyển khoản nhận thêm 50%
 • +1 lần Chuyển Cường Hóa 1 Trang Bị
 • 1 Bổ Tu Lệnh (+1 lượt đổi môn phái đã phụ tu)
 • Mở Khóa Tuyệt Thế Phiên Vũ
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 3

80.000 vạn Đồng
 • 1 Mã Bài Ức Vân (Tài phú 8.640 điểm, KTC +90)
 • +1 lần Chuyển Cường Hóa 1 Trang Bị
 • 1 Bổ Tu Lệnh (+1 lượt đổi môn phái đã phụ tu)
 • Mở Khóa Tuyệt Thế Phiên Vũ
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 4

120.000 vạn Đồng
 • Mua Mật tịch Cao cấp không mất Tiền Du Long tại Long Ngũ Thái Gia khi đạt cấp độ 100
 • 1 Mã Bài Lăng Thiên (Yêu cầu cấp 90, Tài phú 8.640 điểm, KTC +120)
 • +1 lần Chuyển Cường Hóa 1 Trang Bị
 • 1 Bổ Tu Lệnh (+1 lượt đổi môn phái đã phụ tu)
 • Mở Khóa Ức Vân
150.000 vạn Đồng
 • 1 Mã Bài Trục Nhật (Yêu cầu cấp 90, Tài Phú 8.640 điểm, KTC +150)
 • +1 lần Chuyển Cường Hóa 1 Trang Bị
 • 1 Bổ Tu Lệnh (+1 lượt đổi môn phái đã phụ tu)
 • Mở Khóa Lăng Thiên
180.000 vạn Đồng
200.000 vạn Đồng
 • 1 Mã Bài Tuyệt Thế Tuyết Vũ (Yêu cầu cấp 90, Tài Phú 17.280 điểm, KTC +200)
 • Mở Khóa Xích Dạ Thiên Tường
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Đệ Nhất Phú Hộ

 

Hệ thống ngoại trang

 • Nếu bạn đeo ngoại trang vào bị mất hình ảnh (mất đầu, thân) vui lòng tải giúp mình file tương ứng với bộ ngoại trang dưới đây bỏ vào trong thư mục pak của thư mục chứa game
 • Hiển thị hình ảnh ngoại trang Sí Nhiễm: update04.pak
 • Hiển thị hình ảnh ngoại trang Thanh Sương, Ngự Vân, Thương Khung, Lam Hải, Quân Lâm Thiên Hạ: update06.pak
 • Hiển thị hình ảnh ngoại trang Bích Long: update07.pak
 • Hiển thị hình ảnh ngoại trang Long Hồn, Dục Cánh và Lưu Y:  update012018.pak
 • Hiển thị bộ Bạch Ngọc Bích Hà, Nhã Thanh Hồ Điệp, Liệt Thạch Thiết, Thần Long – Kim Phụng, Mực Ly Bàn Cánh: update012018_1.pak
Hình ảnh Ghi chú

Bộ Mực Ly Bàn Cánh

Bộ Thần Long – Kim Phụng

Bộ Liệt Thạch Thiết

Bộ Nhã Thanh Hồ Điệp

Bộ Bạch Ngọc Bích Hà

Bộ Lưu Ly

Bộ Dục Cánh

Bộ Long Hồn – Phụng Linh

Bộ Quân Lâm (Nam) – Phượng Vũ (Nữ)
  • Đã rút 1.500v Đồng
  • Tải update06

Bộ Bích Long Nghịch Thế
  • Đã rút 1.000v Đồng
  • Tải update07

Bộ Kim Long Nghịch Thế
  • Đã rút 500v Đồng
  • Tải update06

Bộ Lam Hải (Nam) – Lam Điệp (Nữ)
  • Đã rút 400v Đồng
  • Tải update06

Bộ Thương Khung (Nam) – Tuyệt Vũ (Nữ)
  • Đã rút 300v Đồng
  • Tải update06

Bộ Ngự Vân (Nam) – Phượng Hi (Nữ)
  • Đã rút 200v Đồng
  • Tải update06

Bộ Thanh Sương (Nam) – Hoa Tinh (Nữ)
  • Đã rút 100v Đồng
  • Tải update06

Bộ Long Minh (Nam) – Long Dĩnh (Nữ)
  • Đã rút 50v Đồng