Tin tức

Hướng dẫn nạp thẻ và Quà tích lũy nạp thẻ

26/04/2021


 

Hướng dẫn Nạp Thẻ

 • Các mệnh giá: 50.000 – 100.000 – 200.000 – 300.000 và 500.000 vnđ
 • Nhà mạng: VIETTEL
 • Nhận đồng và tích luỹ nạp thông qua NPC Sứ Giả Hoạt Động – Cổ Phong Hà

 

Tỷ lệ Nạp Thẻ

Thẻ nạp Đồng nhận
10.000 VNĐ KHÔNG ÁP DỤNG MỆNH GIÁ NÀY
20.000 VNĐ KHÔNG ÁP DỤNG MỆNH GIÁ NÀY
30.000 VNĐ KHÔNG ÁP DỤNG MỆNH GIÁ NÀY
50.000 VNĐ 50 vạn Đồng
100.000 VNĐ 100 vạn Đồng
200.000 VNĐ 200 vạn Đồng
300.000 VNĐ 300 vạn Đồng
500.000 VNĐ 500 vạn Đồng
1.000.000 VNĐ KHÔNG ÁP DỤNG MỆNH GIÁ NÀY

 

 

Đồng dùng để làm gì?

     • Đồng có thể dùng để mua Thỏi Vàng trên Kì Trân Các để đổi lấy Bạc thường hoặc Bạc khóa

 

Quà tích lũy nạp thẻ

       • Quà tích lũy nạp nhận thông qua NPC Cổ Phong Hà

 

Tích lũy Phần thưởng
50 vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (2)
 • Danh hiệu: Thành Viên Thân Thiết

100 vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (3)
300 vạn Đồng
 • 1 Túi 24 ô
500 vạn Đồng
 • 1 Xích thố (Tốc độ di chuyển 80%)
1.000 vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (4)
 • 1 Túi 24 ô
2.000 vạn Đồng
 • 1 Mặt Nạ Tài Phú Ngất Trời (500 điểm Tài Phú)
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Đồng

5.000 vạn Đồng
 • 1 Mã Bài Phiên Vũ (Tốc độ di chuyển 100%)
 • Chuyển khoản nhận thêm 5%
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Bạc
 • +1 lần Chuyển Cường Hóa 1 Trang Bị
 • 1 Bổ Tu Lệnh (+1 lượt đổi môn phái đã phụ tu)

10.000 vạn Đồng
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Vàng
 • Luyện nhanh mật tịch với 1 click ở Lễ Quan
 • +1 lần Chuyển Cường Hóa 1 Trang Bị
 • 1 Bổ Tu Lệnh (+1 lượt đổi môn phái đã phụ tu)

15.000 vạn Đồng
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Bạch Kim
 • Chuyển khoản nhận thêm 10%
 • +1 lần Chuyển Cường Hóa 1 Trang Bị
 • 1 Mã Bài Phiên Vũ (Kháng tất cả +30)
 • 1 Bổ Tu Lệnh (+1 lượt đổi môn phái đã phụ tu)

25.000 vạn Đồng
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương
 • 1 Mã Bài Phiên Vũ (Kháng tất cả +60)
 • +1 lần Chuyển Cường Hóa  1 Trang Bị
 • Chuyển khoản nhận thêm 15%
 • 1 Bổ Tu Lệnh (+1 lượt đổi môn phái đã phụ tu)

35.000 vạn Đồng
 • Chuyển khoản nhận thêm 20%
 • Đặc quyền thay đổi hình ảnh Phi Phong, Mua Phi Phong không mất NHHT
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 2
 • 1 Mã Bài Phiên Vũ (Kháng tất cả +60, 2160 Tài Phú)
 • +1 lần Chuyển Cường Hóa  1 Trang Bị
 • 1 Bổ Tu Lệnh (+1 lượt đổi môn phái đã phụ tu)

50.000 vạn Đồng
 • 1 Mã Bài Phiên Vũ (Yêu cầu cấp 80,Tài phú 4.320 điểm, Kháng tất cả +60)
 • Chuyển khoản nhận thêm 30%
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 3
 • +1 lần Chuyển Cường Hóa 1 Trang Bị
 • 1 Bổ Tu Lệnh (+1 lượt đổi môn phái đã phụ tu)

80.000 vạn Đồng
 • 1 Mã Bài Ức Vân (Yêu cầu cấp 90, Tài phú 8.640 điểm, Kháng tất cả +90)
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 4
 • +1 lần Chuyển Cường Hóa 1 Trang Bị
 • 1 Bổ Tu Lệnh (+1 lượt đổi môn phái đã phụ tu)
 • Mở khóa tất cả Mã bài từ mốc 500 đến 35.000 (Không khóa để giao dịch tại NPC Cổ Phong Hà)
120.000 vạn Đồng
 • 1 Mã Bài Lăng Thiên (Yêu cầu cấp 90, Tài phú 8.640 điểm, Kháng tất cả +120)
 • +1 lần Chuyển Cường Hóa 1 Trang Bị
 • 1 Bổ Tu Lệnh (+1 lượt đổi môn phái đã phụ tu)
 • Mở khóa Mã bài mốc 50.000 và 80.000 (Không khóa để giao dịch tại NPC Cổ Phong Hà)
 • Mua Mật tịch Cao cấp không mất Tiền Du Long tại Long Ngũ Thái Gia khi đạt cấp độ 100
150.000 vạn Đồng
 • 1 Mã Bài Trục Nhật (Yêu cầu cấp 90, Tài Phú 8.640 điểm, Kháng tất cả +150)
 • +1 lần Chuyển Cường Hóa 1 Trang Bị
 • 1 Bổ Tu Lệnh (+1 lượt đổi môn phái đã phụ tu)
 • Mở khóa Mã bài mốc 120.000 (Không khóa để giao dịch tại NPC Cổ Phong Hà)
180.000 vạn Đồng
 • 1 Mã Bài Xích Dạ Thiên Tường (Yêu cầu cấp 90, Tài Phú 17.280 điểm, Kháng tất cả +180)
 • Mở khóa 1 Mã bài mốc 150.000 (Không khóa để giao dịch tại NPC Cổ Phong Hà)
200.000 vạn Đồng
 • 1 Mã Bài Tuyệt Thế Tuyết Vũ (Yêu cầu cấp 90, Tài Phú 17.280 điểm, Kháng tất cả +200)
 • Mở khóa 1 Mã bài mốc 180.000 (Không khóa để giao dịch tại NPC Cổ Phong Hà)
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Đệ Nhất Phú Hộ

 

Hệ thống ngoại trang

 • Nếu bạn đeo ngoại trang vào bị mất hình ảnh (mất đầu, thân) vui lòng tải giúp mình file tương ứng với bộ ngoại trang dưới đây bỏ vào trong thư mục pak của thư mục chứa game
 • Hiển thị hình ảnh ngoại trang Sí Nhiễm: update04.pak
 • Hiển thị hình ảnh ngoại trang Thanh Sương, Ngự Vân, Thương Khung, Lam Hải, Quân Lâm Thiên Hạ: update06.pak
 • Hiển thị hình ảnh ngoại trang Bích Long: update07.pak
 • Hiển thị hình ảnh ngoại trang Long Hồn, Dục Cánh và Lưu Y:  update012018.pak
 • Hiển thị bộ Bạch Ngọc Bích Hà, Nhã Thanh Hồ Điệp, Liệt Thạch Thiết, Thần Long – Kim Phụng, Mực Ly Bàn Cánh: update012018_1.pak

 

 

Hình ảnh Ghi chú

Bộ Mực Ly Bàn Cánh

Bộ Thần Long – Kim Phụng

Bộ Liệt Thạch Thiết

Bộ Nhã Thanh Hồ Điệp

Bộ Bạch Ngọc Bích Hà

Bộ Lưu Ly

Bộ Dục Cánh

Bộ Long Hồn – Phụng Linh

Bộ Quân Lâm (Nam) – Phượng Vũ (Nữ)
  • Đã rút 1.500v Đồng
  • Tải update06

Bộ Bích Long Nghịch Thế
  • Đã rút 1.000v Đồng
  • Tải update07

Bộ Kim Long Nghịch Thế
  • Đã rút 500v Đồng
  • Tải update06

Bộ Lam Hải (Nam) – Lam Điệp (Nữ)
  • Đã rút 400v Đồng
  • Tải update06

Bộ Thương Khung (Nam) – Tuyệt Vũ (Nữ)
  • Đã rút 300v Đồng
  • Tải update06

Bộ Ngự Vân (Nam) – Phượng Hi (Nữ)
  • Đã  rút 200v Đồng
  • Tải update06

Bộ Thanh Sương (Nam) – Hoa Tinh (Nữ)
  • Đã rút 100v Đồng
  • Tải update06

Bộ Long Minh (Nam) – Long Dĩnh (Nữ)
  • Đã rút 50v Đồng