Tin tức

Chiến Trường Tống Kim

15/10/2021

Thời gian

 • Thời gian: 10h50, 16h50, 20h50, 22h50 Hàng Ngày

Hướng dẫn tham gia

 • Sử dụng Vô hạn Truyền Tống Phù 
 • Chọn dòng Chiến trường Tống Kim sau đó chọn phe muốn tham gia, có 2 phe Tống – Kim
 • Sau khi vào điểm báo danh, đối thoại với NPC Hiếu Úy Mộ Binh để tiến vào chiến trường tống kim
 • Mỗi IP (hoặc máy tính) chỉ có thể vào cùng 1 phe
 • Mỗi IP (hoặc máy tính) chỉ có thể vào tối đa 1 account

Phần thưởng

 • Ôm Tướng hoặc Nguyên Soái sẽ KHÔNG nhận được điểm tích lũy
 • Hoạt động diễn ra trong vòng 55 phút, sau khi hoạt động kết thúc quay trở lại gặp NPC Mộ binh để nhận phần thưởng
 • Đạt các mốc tích lũy 1.000-3.0003.000-5.0005.000-7.0007.000-10.000 và 10.000 điểm trở lên sẽ nhận được phần thưởng, mốc tích lũy càng cao phần thưởng càng nhiều

 

Tống Kim

 • Thời gian: 10h50, 16h50, 20h50 và 22h50 Hàng Ngày
 • Mỗi ngày diễn ra 4 trận: 10h50, 16h50, 20h50, 22h50
 • Yêu cầu Cấp 50
 • Mỗi PC tham gia tối đa 1 acc
 • Nghiêm cấm hành vi kéo xe trong Tống Kim
 • Tích lũy từ 1.000 – 3.000 điểm: 5.000.000 EXP, 2 vạn Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 5.
 • Tích lũy từ 3.000 – 5.000 điểm: 5.000.000 EXP, 5 vạn Đồng Khóa, 15 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 6.
 • Tích lũy từ 5.000 – 7.000 điểm: 5.000.000 EXP, 8 vạn Đồng Khóa, 25 vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 6.
 • Tích lũy từ 7.000 – 10.000 điểm: 5.000.000 EXP, 10 vạn Đồng Khóa, 35 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7.
 • Tích lũy từ 10.000 điểm trở lên: 5.000.000 EXP, 15 vạn Đồng Khóa, 50 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7, Danh hiệu Chiến Quốc Nguyên Soái