Tin tức

Hướng dẫn Uy Danh Giang Hồ – Thiên Kiếm

12/10/2021

Những điểm cần lưu ý

 • Thứ 2 Hàng tuần sẽ reset điểm Uy Danh Giang Hồ về 0 điểm
 • Số lượt Hải Tặc và Tiêu Dao Cốc sẽ được làm mới vào thứ 2 hàng tuần (không tích lũy sang tuần kế tiếp)
 • Mỗi ngày Uy Danh Giang Hồ sẽ tự động giảm 2% nhưng không quá 20 điểm
Hoạt động Phần thưởng/Ghi chú
Thương Hội
 • 0 Uy Danh.
Ải Gia Tộc
 • 0 Uy Danh.
Trứng Du Long
 • 2 điểm Uy Danh, mỗi ngày sử dụng 1 quả.
Truy nã Hải Tặc
 • Mỗi lượt hoàn thành nhiệm vụ 1 điểm Uy Danh, tối đa 30 điểm mỗi tuần
 • Chỉ nhận được Uy Danh Giang Hồ khi hoàn thành nhiệm vụ đúng cấp độ
Nhiệm vụ Nghĩa Quân
 • 0 Uy Danh.
Phó bản Tàng Bảo Đồ
 • 0 Uy Danh.
Thiên Quỳnh Cung
 • 0 Uy Danh.
Bạch Hổ Đường
 • Qua 1 tầng được 1 điểm. Tối đa 60 điểm mỗi tuần
Chiến trường Tống Kim
 • Là người chơi đã gia nhập bang hội.
 • Mỗi tuần nhận tối đa 120 điểm.
Điều kiện Uy danh
Hạng 1
 • 20 điểm
Hạng 2-10
 • 16 điểm
Hạng 11-20
 • 12 điểm
Đạt 4.500 điểm trở lên
 • 10 điểm
Đạt 3.000 điểm trở lên
 • 8 điểm
Thi Đấu Môn Phái
 • Mỗi tuần tối đa 140 điểm.
Điều kiện Uy danh
Hạng 1
 • 10 điểm
Hạng 2-8
 • 10 điểm
Hạng 9-16
 • 6 điểm
TOP 16
 • 6 điểm
Tích lũy đoạt cờ
 • Đạt 4.800 điểm nhận 8 điểm.
 • Đạt 4.000 điểm nhận 6 điểm.
 • Đạt 3.200 điểm nhận 5 điểm.
 • Đạt 2.400 điểm nhận 4 điểm.
Tân Nhân Vương
 • Nhận 100 điểm.
Đại sư huynh/Sư tỷ môn phái
 • 0 Uy Danh
Đoán Hoa Đăng
Trả lời Đúng Uy danh
10-14 câu
 • 2 điểm
15-19 câu
 • 3 điểm
20-24 câu
 • 4 điểm
25
 • 5 điểm
Tiêu Dao Cốc
 • Mỗi tuần tối đa 100 điểm.
Vượt qua ải Uy danh
Ải 1
 • 0 điểm
Ải 2
 • 2 điểm
Ải 3
 • 4 điểm
Ải 4
 • 10 điểm
Ải 5
 • 16 điểm
Võ Lâm Cao Thủ 55/75/95
 • Võ Lâm Cao Thủ Cấp 55: 2 điểm mỗi thành viên trong tổ đội
 • Võ Lâm Cao Thủ Cấp 75: 3 điểm mỗi thành viên trong tổ đội
 • Võ Lâm Cao Thủ Cấp 95: 5 điểm mỗi thành viên trong tổ đội
 • Tối đa 60 điểm mỗi tuần.
Tranh Đoạt Lãnh Thổ
 • Yêu cầu Bang hội đã có ít nhất 1 Lãnh Thổ
 • Người chơi đạt 800 điểm Công Trạng TDLT30 điểm.
Gia Tộc – Bang Hội
 • Lập Gia Tộc-Bang Hội: 0 Uy Danh.
 • Chuyển vị Tộc Trưởng: Trừ 10 Uy Danh.
 • Thủ lĩnh không thể rời Bang.