Tin tức

Thưởng tổng săn VLCT của Bang hội – Phụng Kiếm

03/05/2021

Thời gian

 • Thời gian áp dụng: 18h00 Ngày 05/09
 • Máy chủ áp dụng: Phụng Kiếm
 • NPC liên quan: Long Ngũ Thái Gia
 • Lượt nhận thưởng: 1 lần / ngày

 

Giới thiệu

 • Tổng số VLCT (Không tính Câu Hồn Ngọc) mà thành viên Bang hội đánh bại được hàng ngày.
 • Các mốc phần thưởng tương ứng với số VLCT do thành viên Bang hội hạ gục như bảng bên dưới
 • Bạn có thể kiểm tra số lượng Boss mà Bang bạn đã săn tại NPC Long Ngũ Thái Gia

 

Chú ý

 • Mỗi ngày bạn chỉ có thể nhận thưởng 1 lần, vì vậy hãy nhận thưởng sau khi lượt boss cuối trong ngày (22h35) đã diễn ra xong, và trước 23h59 trong ngày.

 

Phần thưởng

 • Bạn chỉ có thể nhận thưởng ở mốc tương ứng số Boss Bang hội (không phải tất cả mốc).
Số lượng Boss Vật phẩm
10
 • 1 Hòa Thị Bích (Khóa)
20
 • 2 Huyền Tinh Cấp 6
 • 1 Hòa Thị Bích (Khóa)

30

 • 1 Huyền Tinh Cấp 7
 • 2 Hòa Thị Bích (Khóa)

40

 • 2 Huyền Tinh Cấp 7
 • 2 Hòa Thị Bích (Khóa)

50

 • 2 Huyền Tinh Cấp 7
 • 3 Hòa Thị Bích (Khóa)