Tin tức

Tích luỹ săn Võ Lâm Cao Thủ Bang Hội

20/11/2021

Thời gian

 • Thời gian: 06h00 Ngày 22/11
 • Máy chủ: Phụng Kiếm, Thiên Kiếm
 • NPC: Long Ngũ Thái Gia
 • Giới hạn nhận: 1 lần / Ngày

 

Giới thiệu

 • Tổng số Võ Lâm Cao Thủ (không tính Câu Hồn Ngọc) mà thành viên Bang hội hạ gục trong ngày.
 • Các mốc phần thưởng tương ứng với số VLCT do thành viên Bang hội hạ gục như bảng bên dưới
 • Bạn có thể kiểm tra số lượng Boss mà Bang Hội của bạn đã săn được tại NPC Long Ngũ Thái Gia

 

Chú ý

 • Mỗi ngày bạn chỉ có thể nhận thưởng 1 lần, vì vậy hãy nhận thưởng sau khi lượt boss cuối trong ngày (22h35) đã diễn ra xong, và trước 23h59 trong ngày.
 • BQT từ chối hỗ trợ trường hợp bạn quên không nhận thưởng, hoặc nhận thưởng trước khi lượt VLCT 22h35 diễn ra.

 

Phần thưởng

 • Bạn chỉ có thể nhận thưởng ở 1 mốc tương ứng số VLCT Bang Hội của bạn đã hạ gục (không phải tất cả mốc).
Số lượng Boss Vật phẩm
10
 • 1 Huyền Tinh Cấp 6
20
 • 2 Huyền Tinh Cấp 6

30

 • 1 Huyền Tinh Cấp 7

40

 • 2 Huyền Tinh Cấp 7

50

 • 3 Huyền Tinh Cấp 7