Tin tức

Sự Kiện Giải Nhiệt Ngày Hè (12.07.2023)

12/05/2023

Thời gian & Giới hạn

 • Bắt đầu từ 18h00 Ngày 12.07.2023 đến 00:00 Ngày 01.08.2023
 • Tối đa sử dụng 500 lần trong suốt sự kiện
 • Máy chủ áp dụng: Trường Kiếm

NPC liên quan

 • Sứ Giả Lộc Phát (Phượng Tường Phủ 220/221)

Vật phẩm liên quan

 • Nguyên liệu: Đá Bào nhận được khi hạ gục quái ở bản đồ Cấp 105 trở lên

 • Vật phẩm sự kiện: Kem được khi tham gia Tống Kim đạt từ 5.000 điểm tích lũy trở lên, hoặc ghép từ Đá Bào thông qua NPC Sứ Giả Lộc Phát

 • Tích luỹ
 • Phần thưởng
 • 5.000 – 7.000
 • 1 Kem Dâu
 • 7.000 – 9.000
 • 2 Kem Dâu
 • 9.000 – 13.000
 • 3 Kem Dâu
 • Từ 13.000 –
 • 4 Kem Dâu

Hướng dẫn hợp thành sự kiện

 • NPC Sự Kiện: Sứ Giả Lộc Phát
 • Công thức: 100 Đá Bào + 2 vạn đồng đổi 1 Kem Dâu

Phần thưởng

 • Sử dụng Kem Dâu ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:
Vật phẩm Số lượng & Ghi chú
 • Huyền Tinh Cấp 5 (Khóa)
 • 2 Cái
 • Tiền Du Long
 • 10 Cái
 • Lệnh Bài Chúc Phúc Trung (Khóa)
 • 1 Cái
 • Mặt Nạ Tĩnh Ca Ca (Trang Bị Khóa)

 • 1 Cái (HSD 30 Ngày)
 • Mặt Nạ Dung Muội Muội (Trang Bị Khóa)

 • 1 Cái (HSD 30 Ngày)

Tích lũy sự kiện

 • Khi tích lũy đạt 500 Kem Dâu bạn sẽ nhận được: 1 Mặt Nạ Tây Độc Âu Dương Phong (HSD 30 Ngày), 800 Tiền Du Long