Tin tức

Hướng dẫn thiết lập AutoPk Quay Sò

26/12/2021

 

Sử dụng AutoPk để tự động quay Bách Bảo Rương

 

  • Mở AutoPk chọn sang thẻ Tiện ích 2 để tiến hành thiết lập tự động quay Vỏ Sò Vàng theo bảng bên dưới
  • Cách thiết lập này được nhiều người chơi lựa chọn và được cho là tối ưu nhất