Tin tức

Hệ thống Phi Phong

03/02/2020

  • Hệ thống phi phong cập nhật 03h00 Thứ 2 Hàng Tuần
  • Ngũ Hành Hồn Thạch để mua phi phong có được từ việc chế tạo trang bị cấp 70 từ kỹ năng sống đem đến NPC Tiền Trang để đổi.
  • Tiệm Phi Phong (Mua Ngay): không cần chờ đến khi cập nhật xếp hạng vẫn có thể mua được phi phong, giới hạn cấp phi phong mua được sẽ = Cấp Tài Phú của Hạng 10 BXH Tài Phú trừ đi 1
  • Phi Phong mua ngay vẫn sẽ yêu cầu đủ điểm Tài Phú như bảng bên dưới mới có thể mua

 

Phi phong Vinh dự tài phú
Cấp 1-Siêu Phàm 600
Cấp 2-Xuất Trần 1.000
Cấp 3-Lăng Tuyệt 1.500
Cấp 4-Kinh Thế 3.000
Cấp 5-Ngự Không 6.000
Cấp 6-Hỗn Thiên 12.000
Cấp 7-Sồ Phượng 24.000
Cấp 8-Tiềm Long 60.000
Cấp 9-Chí Tôn 120.000
Cấp 10-Vô Song 300.000