Tin tức

Tỷ lệ Quay Sò – Bách Bảo Rương

11/03/2020

Tỷ lệ Bách Bảo Rương tại Mộc Kiếm

      • Với việc Tinh Hoạt Lực khi mua tại Mộc Kiếm không yêu cầu Uy Danh, nên tỷ lệ Bách Bảo Rương ( Quay Sò ) đã được tinh chỉnh hợp lý
      • Không ra quá nhiều Huyền Tinh, đảm bảo không gây loãng game
      • Quay lần đầu trúng gì nhận ngay, quay tiếp 100% thất bại