Tin tức

Trang Bị Đồng Hành và Nâng Cấp – Phụng Kiếm

15/06/2021

 

Giới thiệu

 • Trang bị Đồng Hành dùng để trang bị cho Bạn Đồng Hành nâng cao thuộc tính của nhân vật.
 • Trang bị Đồng Hành KHÔNG có Tài Phú.
 • Cố tình mang Trang bị dùng cho nhân vật lên ô dành cho Trang bị Đồng Hành hoặc ngược lại hệ thống sẽ tự động cho ra đảo.
 • Cấp độ: 109 trở lên

 

Hướng dẫn có mảnh Trang Bị Đồng Hành

 • Tham gia Tống Kim đạt tích lũy 5000 điểm trở lên nhận được Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành (Không Khóa).

 

Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng
Tống Kim (Chi tiết)
 • 4 Trận/Ngày: 10h50, 16h50, 20h50 và 22h50
 • Tích lũy từ 5.000 – 10.000 điểm: 20 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành (Không Khóa)
 • Tích lũy từ 10.000 – 15.000 điểm: 30 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành (Không Khóa)
 • Tích lũy từ 15.000 điểm trở lên: 35 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành (Không Khóa)

 

 • Tham gia Bạch Hổ Đường nhận được Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành (Khóa).

 

Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng
Bạch Hổ Đường
 • Mỗi ngày tham gia tối đa 1 lần
 • Vượt thành công mỗi ải bạn sẽ nhận được 20 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành (Khóa)
 • Sử dụng Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành ngẫu nhiên nhận 1 trong số các loại mãnh ghép: Vũ Khí, Áo, Nhẫn Tay, Phù.

 

Công thức ghép

 • Mang 200 mảnh ghép cùng loại, 1 Huyền Tinh Cấp 9 và 100 vạn Đồng Thường đến NPC Long Ngũ Thái Gia để đổi lấy Trang Bị Đồng Hành tương ứng.

 

Nâng cấp Trang bị Đồng Hành cấp 2 và 3

 • Mang Trang bị Đồng Hành cấp 1, 1 Huyền Tinh Cấp 9 và 100 vạn Đồng Thường đến NPC Long Ngũ Thái Gia để đổi lấy Trang Bị Đồng Hành cấp 2.
 • Tương tự Trang bị Đồng Hành cấp 2, 1 Huyền Tinh Cấp 9 và 100 vạn Đồng Thường đến NPC Long Ngũ Thái Gia để đổi lấy Trang Bị Đồng Hành cấp 3.