Tin tức

Thưởng tích lũy Tống Kim hàng ngày – Thiên Kiếm

27/11/2021

Sơ lược

 • Khi tham gia Tống Kim đến hết trận, người chơi đạt 1.000 điểm tích lũy trở lên sẽ được hệ thống lưu lại để xếp hạng tổng sắp hàng ngày
 • Mỗi ngày vào lúc 00:20 hệ thống sẽ xếp hạng TOP từ 1 đến 10 để trao thưởng
 • Ngoài ra sẽ trao thưởng cho người chơi khi đạt các mốc điểm tích lũy nhất định
 • Thời gian áp dụng: 06h00 Ngày 29.11.2021

 

Chú ý nhận thưởng

 • Nhận thưởng mốc điểm tích lũy: 1 lần / ngày, để đạt tối đa mốc điểm tích lũy, bạn nên nhận sau khi kết thúc Tống Kim cuối ngày vào lúc 23h55 hàng ngày.
 • Nhận thưởng TOP 10: sau 00h20 hàng ngày
 • Thưởng mốc điểm tích lũy và TOP 10 là riêng biệt, bạn có thể nhận cả 2 nếu đạt yêu cầu
 • BQT từ chối hỗ trợ trường hợp bạn quên nhận thưởng

 

Phần thưởng TOP

 • Mỗi ngày sẽ nhận 1 lần, phát thưởng tại NPC Hiệu Úy Mộ Binh từ 00:20 Hàng Ngày
Xếp hạng Phần thưởng
Hạng 1
 • 2 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 30 vạn Bạc Khóa
 • 20 vạn Đồng Khóa
Hạng 2
 • 1 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 1 Huyền Tinh Có Vết Nứt (Cấp 6)
 • 20 vạn Bạc Khóa
 • 15 vạn Đồng Khóa
Hạng 3
 • 1 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 15 vạn Bạc Khóa
 • 10 vạn Đồng Khóa
Hạng 4
 • 2 Huyền Tinh Có Vết Nứt (Cấp 6)
 • 5 vạn Bạc Khóa
 • 10 vạn Đồng Khóa
Hạng 5
 • 2 Huyền Tinh Có Vết Nứt (Cấp 6)
 • 8 vạn Bạc Khóa
 • 3 vạn Đồng Khóa
Hạng 6-10
 • 1 Huyền Tinh Có Vết Nứt (Cấp 6)
 • 3 vạn Bạc Khóa
 • 8 vạn Đồng Khóa

 

Phần thưởng mốc tích lũy

 • Mỗi ngày sẽ nhận 1 lần, phát thưởng tại NPC Hiệu Úy Mộ Binh (cả ngày), nên nhận từ 23h55 đến 23h59
Tích lũy Phần thưởng
10.000
 • 2 Huyền Tinh (Cấp 5)
 • 5 vạn Đồng Khóa
20.000
 • 1 Huyền Tinh Có Vết Nứt (Cấp 6)
 • 10 vạn Đồng Khóa
30.000
 • 2 Huyền Tinh Có Vết Nứt (Cấp 6)
 • 15 vạn Đồng Khóa
40.000
 • 3 Huyền Tinh Có Vết Nứt (Cấp 6)
 • 20 vạn Đồng Khóa
50.000
 • 1 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 25 vạn Đồng Khóa
60.000
 • 1 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 30 vạn Đồng Khóa