Tin tức

Sự Kiện Quốc Tế Thiếu Nhi

31/05/2022

Thời gian bắt đầu sự kiện

 • Từ 18h00 Ngày 02.06.2022
 • Giới hạn trong suốt Sự Kiện sử dụng tối đa: 300 Vật phầm Sự kiện
 • Máy chủ áp dụng: Bá Vương Kiếm

 

Vật phẩm liên quan

 • Nguyện liệu sơ: Đá Bào nhận được khi hạ gục quái ở bản đồ cấp 95 trở lên

 

Hướng dẫn tham gia

 • NPC Sự Kiện: Cổ Phong Hà
 • Công thức: 100 Đá Bào + 3 vạn Đồng Thường đổi 1 Kem Dâu

 

Phần thưởng Cờ Chiến Công

 • Sử dụng Kem Dâu ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:
Vật phẩm Số lượng & Ghi chú
  • Huyền Tinh Cấp 5
 • 2 Cái
  • Tiền Du Long
 • 20 Cái
  • Lệnh Bài Chúc Phúc (Trung)
 • 1 Cái
  • Mã bài Phiên Vũ
 • 1 Mã Bài (Không Khóa, Hạn sử dụng 7 Ngày)

 

Phần thưởng tích lũy Sự Kiện

 • Khi sử dụng đủ 300 Kem Dâu nhận: 1 Hòa Thị Bích (Khóa, Vĩnh viễn), 1 Lệnh bài Chúc Phúc Cao