Tin tức

Sự Kiện Giáng Sinh – Thiên Kiếm

20/09/2021

Thời gian bắt đầu sự kiện

 • Từ 18h00 Ngày 26/12/2021
 • Trong suốt Sự Kiện tối đa sử dụng: 300 lần
 • Yêu cầu cập nhật phiên bản 9.0.4

 

NPC liên quan

 • Ông Già Noel (Phượng Tường Phủ)

Vật phẩm liên quan

 • Nguyện liệu:  Tất Giáng Sinh nhận được khi hạ gục quái ở bản đồ cấp 85, 95
 • Vật phẩm Sự Kiện:  Hộp Quà Giáng Sinh nhận được khi đổi 50 Tất Giáng Sinh + 3v Đồng ở NPC Ông Già Noel (Phượng Tường Phủ)

 

Phần thưởng

 • Sử dụng Hộp Quà ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:
Vật phẩm Số lượng & Ghi chú
  • Huyền Tinh Cấp 5
 • 2 Cái
  • Tiền Du Long
 • 30 Cái
  • Bánh ít Bát Bảo
 • 1 Cái (Không Khóa)
  • Bách Ít Thập Cẩm
 • 1 Cái (Không Khóa)
  • Lệnh bài Chúc Phúc (Cao)
 • 1 Cái (Khóa)
  • Huyền Tinh Có Vết Nứt Cấp 6
 • 1 Cái (Khóa)
  • Mã bài Phiên Vũ
 • 1 Cái (Không Khóa, Hạn sử dụng 7 Ngày)