Tin tức

Sự Kiện Gà Quay

03/12/2020

 

Thời gian bắt đầu sự kiện

 

   • Từ 18h00 05/12/2020 đến 18h00 05/01/2021
   • Giới hạn trong suốt Sự Kiện sử dụng tối đa: 300 Vật phầm Sự kiện

 

Vật phẩm liên quan

 

 • Nguyện liệu sơ: Thịt Gà Sống

 

 • Vật phẩm Sự Kiện:

 

 

Hướng dẫn tham gia

 

    • Nguyên liệu: Khi hạ gục quái tại các bản đồ cấp 105 trở lên, ngẫu nhiên rơi ra Thịt Gà Sống
    • Công thức: 80 Thịt Gà Sống + 3 vạn Đồng Thường đổi 1 Gà Quay

 

Phần thưởng Cờ Chiến Công

 

     • Sử dụng Gà Quay ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:
Vật phẩm Số lượng & Ghi chú
  • Huyền Tinh Cấp 5
 • 2 Cái
  • Tiền Du Long
 • 30 Cái
  • Lệnh Bài Chúc Phúc (Trung)
 • 1 Cái
  • Lệnh Bài Chúc Phúc (Cao)
 • 1 Cái
  • Xích Thố
 • 1 Mã Bài (Không Khóa, Hạn sử dụng 7 Ngày)
  • Mã bài Phiên Vũ
 • 1 Mã Bài (Không Khóa, Hạn sử dụng 7 Ngày)