Tin tức

Sự kiện Cờ Chiến Công

10/02/2021

Yêu Cầu và Thời gian

 • Cập nhật phiên bản: 8.2.4
 • Thời gian bắt đầu Sự Kiện: từ 18h00 Thứ 4 Ngày 12/05/2021

Hướng dẫn và Giới hạn

 • Tấm Vải Lụa: nhận được khi đánh quái ở bản đồ cấp 95 và 105.
 • Cờ Chiến Công: mang 50 Tấm Vải Lụa cùng 3 vạn Đồng đến gặp NPC Cổ Phong Hà để đổi.
 • Trong suốt Sự Kiện mỗi nhân vật tối đa sử dụng 300 lần.

 

Phần thưởng

 • Chuột phải vào Cờ Chiến Công, ngẫu nhiên bạn sẽ nhận được một trong các vật phẩm sau:

 

Vật phẩm Số lượng và Giới hạn
 • Huyền Tinh cấp 5
 • 2 cái
 • Huyền Tinh cấp 6
 • 1 cái
 • Đồng Khóa
 • 5 vạn
 • Tiền Du Long
 • 20 cái
 • Bánh ít bát bảo (10 điểm tiềm năng)
 • 1 cái
 • Bánh ít thập cẩm (1 điểm kỹ năng)
 • 1 cái
 • Mã bài Phiên Vũ
 • Hạn sử dụng 7 ngày

 

Tích lũy Sự Kiện

 • Khi sử dụng Cờ Chiến Công đủ các mốc bạn sẽ nhận được phần thưởng sau:

 

Vật phẩm Số lượng và Giới hạn
 • 50 Cờ Chiến Công
 • 50 vạn Đồng Khóa
 • 150 vạn Bạc Khóa
 • 1 Huyền Tinh cấp 8
 • 100 Cờ Chiến Công
 • 50 vạn Đồng Khóa
 • 150 vạn Bạc Khóa
 • 1 Huyền Tinh cấp 8
 • 150 Cờ Chiến Công
 • 50 vạn Đồng Khóa
 • 150 vạn Bạc Khóa
 • 1 Huyền Tinh cấp 8
 • 200 Cờ Chiến Công
 • 100 vạn Đồng Khóa
 • 300 vạn Bạc Khóa
 • 1 Huyền Tinh cấp 8
 • 250 Cờ Chiến Công
 • 150 vạn Đồng Khóa
 • 300 vạn Bạc Khóa
 • 1 Huyền Tinh cấp 8
 • 300 Cờ Chiến Công
 • 150 vạn Đồng Khóa
 • 300 vạn Bạc Khóa
 • 1 Huyền Tinh cấp 8
 • 1 Bổ Tu Lệnh (Khóa)