Tin tức

Quà tích lũy nạp thẻ giai đoạn 10x

27/11/2020

     • Bạn sẽ nhận được tích lũy nạp 10x khi máy chủ khai mở giai đoạn 109 trở đi song song với tích nạp cũ

 

Quà tích lũy nạp thẻ

       • Quà tích lũy nạp nhận thông qua NPC Cổ Phong Hà

 

Tích lũy Phần thưởng
100 vạn Đồng
 • 200 Tiền Du Long
 • 100 Vạn Bạc Khóa
300 vạn Đồng
 • 400 Tiền Du Long
 • 200 Vạn Bạc Khóa
600 vạn Đồng
 • 600 Tiền Du Long
 • 300 Vạn Bạc Khóa
1.200 vạn Đồng
 • 800 Tiền Du Long
 • 400 Vạn Bạc Khóa
2.400 vạn Đồng
 • 1000 Tiền Du Long
 • 500 Vạn Bạc Khóa
6.000 vạn Đồng
 • 1500 Tiền Du Long
 • 700 Vạn Bạc Khóa
 • 1 Bổ Tu Lệnh (Không Khóa)
10.000 vạn Đồng
 • 1800 Tiền Du Long
 • 800 Vạn Bạc Khóa
 • 1 Bổ Tu Lệnh (Không Khóa)
15.000 vạn Đồng
 • 2200 Tiền Du Long
 • 800 Vạn Bạc Khóa
20.000 vạn Đồng
 • 2800 Tiền Du Long
 • 800 Vạn Bạc Khóa