Tin tức

Tích lũy Tống Kim 21h00 – Áp dụng từ 15.12.2021

13/12/2021

Phần thưởng tích lũy Tống Kim

 • Khi tham gia Tống Kim 21h00 hàng ngày bạn sẽ nhận thêm Đồng Khóa và Tiền Du Long, chi tiết phần thưởng các mốc tích lũy như bảng bên dưới:
Tích lũy Phần thưởng
1.0003.000
 • 2 Huyền Tinh Có Vết Nứt (Cấp 6)
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • 40 Tiền Du Long
3.0005.000
 • 4 Huyền Tinh Có Vết Nứt (Cấp 6)
 • 24 vạn Đồng Khóa
 • 50 Tiền Du Long
5.0007.000
 • 2 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 30 vạn Đồng Khóa
 • 60 Tiền Du Long
7.000-
 • 2 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 30 vạn Đồng Khóa
 • 60 Tiền Du Long
 • Danh hiệu Vòng sáng: Đệ Nhất Tống Kim