Tin tức

Phần thưởng Tiền Du Long trong hoạt động giai đoạn 10x

23/11/2020

   • Để phù hợp với giai đoạn 10x máy chủ Hỏa Kiếm tiến hành thay đổi phần thưởng Tiền Du Long trong các hoạt động: Chiến trường Tống Kim, Vượt ải Bạch Hổ Đường và Vận Tiêu

 

Chiến Trường Tống Kim

Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng
Tống Kim (Chi tiết)
 • 4 Trận/Ngày: 10h50, 16h50, 20h50 và 22h50 (Có chức năng mua lại phần thưởng khi không tham gia)
 • Tích lũy từ 1.000 – 5.000 điểm: 10 Tiền Du Long
 • Tích lũy từ 5.000 – 7.000 điểm: 30 Tiền Du Long
 • Tích lũy từ 7.000 – 10.000 điểm: 50 Tiền Du Long
 • Tích lũy từ 10.000 điểm trở lên: 80 Tiền Du Long
 • Tích lũy từ 13.000 điểm trở lên: 100 Tiền Du Long

 

Bạch Hổ Đường

Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng
Bạch Hổ Đường (Chi tiết)
 • Thời gian: Cả ngày trừ thời gian diễn ra Chiến Trường Tống Kim
 • Mỗi ngày tự động gia tăng 1 lượt báo danh
 • Vượt thành công mỗi ải: 20 Tiền Du Long
 • KHI QUA TẦNG CẦN CÓ 5 Ô TRỐNG HÀNH TRANG

 

Vận Tiêu

Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng
Vận Tiêu (Chi tiết)
 • Thời gian: Cả ngày
 • Mỗi ngày tối đa nhận 3 nhiệm vụ
 • Vận chuyển thành công mỗi xe: 10 Tiền Du Long