Tin tức

Phần thưởng Tiền Du Long Tống Kim 21h00

13/05/2022

Phần thưởng

  • Để chuẩn bị cho giai đoạn mới từ 18h00 ngày 14.05.2022 Khi tham gia Tống Kim 21h đạt 3000 điểm tích lũy trở lên sẽ có thêm Tiền Du Long

 

Tống Kim

  • Thời gian: 10h50, 16h50, 20h50 và 22h50 Hàng Ngày
  • Tích lũy từ 3.000 – 5.000 điểm: 20 Tiền Du Long
  • Tích lũy từ 5.000 – 7.000 điểm: 30 Tiền Du Long
  • Tích lũy từ 7.000 – 10.000 điểm: 40 Tiền Du Long
  • Tích lũy từ 10.000 điểm trở lên: 50 Tiền Du Long