Tin tức

Những thông tin cần biết về Tinh Hoạt Lực

09/09/2021

Những điều cần biết

  • Là người chơi đã đạt ít nhất 60 điểm Uy Danh Giang Hồ
  • Đạt xếp hạng Uy Danh Giang Hồ từ 1 – 500: giảm 80% giá khi mua Tinh Hoạt
  • Đạt xếp hạng Uy Danh Giang Hồ từ 501 – 700: giảm 40% giá khi mua Tinh Hoạt
  • Là người chơi đã đạt tích lũy rút 2000 vạn Đồng: giảm 80% giá khi mua Tinh Hoạt
  • BXH Uy Danh Giang Hồ được cập nhật lúc: 00h00 mỗi ngày
  • Mỗi Thứ 2 hàng tuần sẽ reset Uy Danh Giang Hồ về 0 điểm
  • Thứ 2 là thời điểm reset Uy Danh, bạn không thể mua Tinh Hoạt Lực
  • Bạn có thể mua Tinh Hoạt Lực tại Túi Tân Thủ
Vật phẩm Đơn giá 1 bình Tối đa mỗi ngày
Giá Gốc Giảm 40% Giảm 80%

Tinh Lực (Tiểu)

4000 2400 500 5

Hoạt Lực (Tiểu)

4000 2400 500 5

Tinh Lực (Trung)

12000 7200 1000 5

Hoạt Lực (Trung)

12000 7200 1000 5

Tinh Lực (Đại)

30000 18000 5000 10

Hoạt Lực (Đại)

30000 18000 5000 10