Tin tức

Nhiệm vụ Thông Thương

03/04/2021

Giới hạn và Phần thưởng

 

   • Mỗi ngày hoàn thành tối đa: 30 Nhiệm vụ
   • Có 3 mốc nhận thưởng: 10, 20 và 30
   • Mỗi mốc thưởng nhận được: 1.000.000 EXP và 1 Huyền Tinh Cấp 6
   • Thời gian mở nhiệm vụ: 06:00 Ngày 04/04/2020
   • Hoạt động khai mở sau khi máy chủ khai mở được 2 ngày

 

Hướng dẫn làm nhiệm vụ

    • Bước 1: Chuột phải Truyền Tống Phù     di chuyển đến Phượng Tường Phủ
    • Bước 2: Tìm NPC Thương Nhân Thần Bí  ( Phượng Tường Phủ tọa độ 221/221 )

 

 

     • Bước 3: Đối thoại với Thương Nhân Thần Bí để nhận nhiệm vụ

 

 

     • Bước 4: Sau khi nhận nhiệm vụ bạn có thể click vào dòng chữ màu xanh để tự động di chuyển nhanh đến NPC Thương Nhân Đặc Sản theo yêu cầu của nhiệm vụ

 

 

     • Bước 5: Đối thoại với NPC Thương Nhân Đặc Sản để mua vật phẩm trong cửa hàng với giá 1 Bạc thường

 

 

    • Bước 6: Quay về Phượng Tường Phủ tìm NPC Thương Nhân Thần Bí giao nộp vật phẩm vừa mua để hoàn thành nhiệm vụ