Tin tức

Hướng dẫn hoàn thành nhanh hoạt động hàng ngày

03/09/2021

Thông tin cơ bản

   • Tính năng mua lại phần thưởng dành cho người chơi bỏ lỡ hoạt động trong ngày
   • Mỗi hoạt động sẽ có từng NPC khác nhau để mua lại (Đọc tiếp bên dưới)
   • Phần thưởng khi mua lại tương ứng từ 30% đến 70% tùy từng hoạt động
   • Phần thưởng mua lại Bạch Hổ Đường, Tống Kim có thể cộng dồn hôm sau vẫn mua lại được

 

Hướng dẫn mua lại hoạt động

  • Nhiệm vụ Bao Vạn Đồng: NPC Bao Vạn Đồng
  • Tiêu Dao Cốc: NPC Báo danh TDC
  • Bạch Hổ Đường: NPC Báo danh BHĐ
  • Tống Kim: NPC Hiệu Úy Mộ Binh (Báo danh chiến trường Tống Kim)
  • Quân Doanh: NPC Báo Danh QD