Tin tức

Hướng dẫn hoàn thành nhanh hoạt động hàng ngày

03/12/2021

Thông tin cơ bản

  • Tính năng mua lại phần thưởng dành cho người chơi bỏ lỡ hoạt động trong ngày
  • Phần thưởng khi mua lại tương ứng từ 30% đến 70% tùy từng hoạt động
  • Phần thưởng mua lại Bạch Hổ Đường, Tống Kim có thể cộng dồn hôm sau vẫn mua lại được

 

Hướng dẫn mua lại hoạt động

  • Đối thoại với NPC theo bảng bên dưới để hoàn thành nhanh hoạt động:

 

Hoạt Động NPC liên quan
Bạch Hổ Đường

Tiêu Dao Cốc

Quân Doanh

Tống Kim

Bao Vạn Đồng

Nhận lại hoạt động bỏ lỡ từ ngày OPEN