Tin tức

Máy Chủ Mới Hỏa Kiếm – OpenBeta Thứ 7 Ngày 19/09/2020

01/04/2020

Máy chủ Hỏa Kiếm lần này vẫn sẽ giữ nguyên hướng đi mà các bạn đã quen thuộc và ủng hộ trong những năm qua, không quá dễ cũng không khó đối với tất cả người yêu Kiếm Thế

Một phiên bản Kiếm Thế với đầy đủ các tính năng hoạt động 2009, mang lại trải nghiệm thuở sơ khai một thời hoàng kim của Kiếm Thế

 

Những điểm đáng lưu ý

 • Bách Bảo Rương (Quay Sò) tỉ lệ ra 1*, 2*, 3* và Rương Cao Quý ở Lần Quay Đầu Tiên , Quay tiếp 100% THẤT BẠI
 • Bách Bảo Rương (Quay Sò) đã được tinh chỉnh hợp lý KHÔNG ra quá nhiều Huyền Tinh phù hợp với hướng Tinh Hoạt Lực không yêu cầu Uy Danh
 • Cập nhật xếp hạng lần đầu tiên vào lúc 03h00 Ngày 28/09/2020

 

Tinh Hoạt Lực

 • Tinh Hoạt Lực ở máy chủ Hỏa Kiếm KHÔNG yêu cầu điều kiện để mua
Ghi chú
Tinh, Hoạt Lực (Tiểu)
 • 5 Bình/Ngày (Đơn giá 300 Đồng thường)
Tinh, Hoạt Lực (Trung)
 • 5 Bình/Ngày (Đơn giá 700 Đồng thường)
Tinh, Hoạt Lực (Đại)
 • 10 Bình/Ngày (Đơn giá 1000 Đồng thường)

 

Thời gian mở máy chủ

 • Thử Nghiệm (AlphaTest) – Reset Nhân Vật: Từ 12h00 Thứ 6 Ngày 18/09/2020 đến 23h00 Thứ 6 Ngày 18/09/2020
 • Khai mở Chính Thức (OpenBeta) – Không Reset nhân vật: Từ 11h00 Thứ 7 Ngày 19/09/2020

 

Hỗ trợ Tân Thủ

 • Hỗ trợ nhận ngay sau khi khai mở chính thức ở Túi Tân Thủ
Vật phẩm hỗ trợ Hình ảnh
Kinh nghiệm thăng đến cấp 60
Nón, Áo, Lưng, Tay, Giày, Liên, Nhẫn, Bội, Phù, Vũ Khí (6x +0)
Mã bài Tân Thủ (vĩnh viễn)
Ngân lượng
Túi mở rộng hành trang (F2)

 

Một số Giới Hạn và Lưu Ý Quan Trọng

Tính năng Ghi chú
Rương Vừa Đẹp Vừa Cao Quý Mỗi tuần sử dụng tối đa 7 rương, mở ra chắc chắn 1 Huyền Tinh Cấp 8
Tinh, Hoạt Lực Tiểu KHÔNG yêu cầu điều kiện để mua
Tinh, Hoạt Lực Trung KHÔNG yêu cầu điều kiện để mua
Tinh, Hoạt Lực Đại KHÔNG yêu cầu điều kiện để mua

 

Đăng nhập nhận thưởng

 • Mỗi ngày khi đăng nhập vào Game nhận ở Tu Luyện Châu:
Vật phẩm hỗ trợ Hình ảnh
15 vạn Bạc Khóa
1 vạn Đồng Khóa
3 Huyền Tinh Cấp 5

 

Hoạt động và nhiệm vụ bổ sung

Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng
Nhiệm vụ Thương Nhân (Chi tiết)
 • Tối đa: 30 Nhiệm Vụ/Ngày
 • Có tính năng hoàn thành nhanh khi bạn không có thời gian tham gia
 • Thời gian: Cả ngày
 • Khai mở khi máy chủ open được 3 ngày
 • 10 Nhiệm vụ: 1.000.000 EXP, 1 Huyền Tinh Cấp 6
 • 20 Nhiệm vụ: 1.000.000 EXP, 1 Huyền Tinh Cấp 6
 • 30 Nhiệm vụ: 1.000.000 EXP, 1 Huyền Tinh Cấp 6

Vận Tiêu (Chi tiết)

 • Yêu cầu: 3 Xe Tiêu/Ngày
 • Thời gian: Cả ngày
 • Khai mở khi máy chủ mở giới hạn cấp 79
 • Vận tiêu thành công mỗi xe nhận: 3 Huyền Tinh Cấp 5, 3 vạn Đồng khóa

Hoa Sơn Luận Kiếm

 • Thời gian: Thứ 2 Hàng tuần
 • Hoạt động khai mở sau khi máy chủ mới giới hạn cấp 99
 • Báo danh: 1 Huyền Tinh Cấp 7, 20 vạn Đồng khóa, 50 vạn Bạc khóa
 • Đệ Nhất Ngũ Hành: 1 Huyền Tinh Cấp 8, 20 vạn Đồng khóa
 • Võ Lâm Minh Chủ: 1 Huyền Tinh Cấp 8, 30 vạn Đồng khóa

Hỏa Kỳ Lân (Chi tiết)

 • Thời gian: 19h50 Thứ 4 Hàng tuần
 • Hoạt động khai mở sau khi máy chủ mới giới hạn cấp 109
 • Báo danh: 1 Huyền Tinh Cấp 8 ,20.000.000 EXP, 300 Tiền Du Long
 • Vật phẩm (Không Khóa): ngẫu nhiên rơi ra từ Boss

Thi Đấu Loạn Phái (Chi tiết)

 • Thời gian: Từ 19h30 Thứ 6 Hàng Tuần
 • Yêu cầu Cấp 50
 • Giới hạn 1 nhân vật / PC
 • 16 Cường: 1 Huyền Tinh Cấp 7
 • 8 Cường: 1 Huyền Tinh Cấp 7, 50 vạn Đồng thường
 • Bán Kết: 2 Huyền Tinh Cấp 7, 100 vạn Đồng thường
 • Á Quân: 1 Huyền Tinh Cấp 8, 150 vạn Đồng thường, Danh hiệu + Vòng sáng Á Quân
 • Quán Quân: 1 Huyền Tinh Cấp 8, 200 vạn Đồng thường, Danh hiệu + Vòng sáng Quán Quân
 • Báo Danh: 1 Huyền Tinh Cấp 7

 

Chiến Trường Tống Kim

Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng
Tống Kim (Chi tiết)
 • 4 Trận/Ngày: 10h50, 16h50, 20h50 và 22h50 (Có chức năng mua lại phần thưởng khi không tham gia)
 • Giới hạn 1 Acc/PC vào bản đồ Tống Kim
 • Tích lũy từ 1.000 – 3.000 điểm: 5.000.000 EXP, 2 vạn Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 5.
 • Tích lũy từ 3.000 – 5.000 điểm: 5.000.000 EXP, 5 vạn Đồng Khóa, 25 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 6.
 • Tích lũy từ 5.000 – 7.000 điểm: 5.000.000 EXP, 8 vạn Đồng Khóa, 35 vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 6.
 • Tích lũy từ 7.000 – 10.000 điểm: 5.000.000 EXP, 10 vạn Đồng Khóa, 45 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7, 1 Huyền Tinh Cấp 6.
 • Tích lũy từ 10.000 điểm trở lên: 5.000.000 EXP, 10 vạn Đồng Khóa, 50 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7, 1 Huyền Tinh Cấp 6 Danh hiệu + Vòng sáng

 

Bạch Hổ Đường

Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng
Bạch Hổ Đường (Chi tiết)
 • Thời gian: Cả ngày trừ thời gian diễn ra Chiến Trường Tống Kim
 • Mỗi ngày tự động gia tăng 1 lượt báo danh
 • Có tính năng hoàn thành nhanh cho người chơi không có thời gian tham gia
 • Hoàn thành mỗi Ải: 1 Huyền Tinh Cấp 6, 1.000.000 Điểm Kinh Nghiệm, 5 vạn Đồng Khóa, 10 vạn Bạc Khóa.
 • KHI QUA TẦNG CẦN CÓ 5 Ô TRỐNG HÀNH TRANG

 

Du Long Bí Bảo

Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng
Khiêu Chiến Du Long (Chi tiết)
 • Thời gian:
 • Tối đa: 20 Lượt/ngày
 • Phần thưởng: Vật phẩm ngẫu nhiên
 • Trứng Du Long: 1 Quả/ngày

 

Nhiệm Vụ Nghĩa Quân

Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng
Bao Vạn Đồng (Chi tiết)
 • Thời gian:
 • Yêu cầu cấp độ: 20
 • 10 nhiệm vụ: 1 Tàng Bảo Đồ, 1 Huyền Tinh 5, 2 vạn Bạc Khóa, 250.000 EXP.
 • 20 nhiệm vụ: 1 Huyền Tinh 5, 5 vạn Bạc Khóa
 • 30 nhiệm vụ: 2 Huyền Tinh 5, 7 vạn Bạc Khóa, 500.000 EXP.
 • 40 nhiệm vụ: 2 Huyền Tinh 5, Túi Quà Nghĩa Quân, 500.000 Điểm Kinh Nghiệm.
 • 50 nhiệm vụ: 1 Huyền Tinh 6, Túi Quà Nghĩa Quân,10 vạn Bạc Khóa, 5 vạn Đồng Khóa, 1.000.000 Kinh Nghiệm.

 

Đoán Hoa Đăng

Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng
Đoán Hoa Đăng (Chi tiết)
 • Thời gian: Thứ 2, 4 và 5
 • Sử dụng Truyền Tống Phù để đến vị trí NPC Nhan Như Ngọc tham gia hoạt động
 • Đáp Đúng: 2 Huyền Tinh Cấp 4

 

Thương Hội

Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng
Thương Hội
 • Thời gian:
 • Có chức năng hoàn thành nhanh Thương Hội dành cho người chơi có ít thời gian
 • 10 Nhiệm Vụ: 1 Huyền Tinh Cấp 6, 25 Vạn Bạc Khóa
 • 20 Nhiệm Vụ: 2 Huyền Tinh Cấp 6, 50 Vạn Bạc Khóa
 • 30 Nhiệm Vụ: 2 Huyền Tinh Cấp 7, 100 Vạn Bạc Khóa
 • 40 Nhiệm Vụ: 1 Huyền Tinh Cấp 8,150 Vạn Bạc Khóa

 

Thi Đấu Môn Phái

Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng
Thi Đấu Môn Phái (Chi tiết)
 • Thời gian: Từ 19h30 Thứ 3 Hàng Tuần
 • Giới hạn 3 Acc / PC đối với 12 bản đồ thi đấu môn phái, thi đấu riêng ở 12 bản đồ
 • 16 Cường: 2 Huyền Tinh Cấp 5
 • 8 Cường: 2 Huyền Tinh Cấp 6
 • Bán Kết: 1 Huyền Tinh Cấp 7
 • Á Quân: 2 Huyền Tinh Cấp 7
 • Quán Quân: 1 Huyền Tinh Cấp 8, 30 vạn Đồng thường
 • Báo Danh: 1 Huyền Tinh Cấp 7

 

 

Tiêu Dao Cốc

Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng
Tiêu Dao Cốc
 • Thời gian: Từ 12h30 đến 23h30 Hàng Ngày, cứ 30 phút 1 trận
 • Mỗi ngày tham gia tối đa 1 lần, 1 tuần cộng dồn tối đa 7 lần
 • Qua 1 ải nhận: 1.000.000 Điểm Kinh Nghiệm, 2 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 6.

Hệ thống Phi Phong

     • Tiệm Phi Phong (Mua Ngay):  không cần chờ đến khi cập nhật xếp hạng vẫn có thể mua được phi phong, cấp phi phong mua được sẽ = Cấp Tài Phú của Hạng 10 trừ đi 1

 

Phi phong Vinh dự tài phú
Cấp 1-Siêu Phàm 600
Cấp 2-Xuất Trần 1.000
Cấp 3-Lăng Tuyệt 1.500
Cấp 4-Kinh Thế 3.000
Cấp 5-Ngự Không 6.000
Cấp 6-Hỗn Thiên 12.000
Cấp 7-Sồ Phượng 24.000
Cấp 8-Tiềm Long 60.000
Cấp 9-Chí Tôn 120.000
Cấp 10-Vô Song 300.000

 

Thời gian mở cấp

 • Khi mở server giới hạn cấp sẽ là 69
 • Ngày mở cấp chỉ mang tính chất tham khảo, nếu việc cày cấp diễn ra nhanh hơn BQT sẽ thông báo lại thời gian mở cấp và boss hoàng kim

 

Nội dung Thời gian & Ghi chú
Mở cấp 69
 • Thời gian: Từ 11h00 Ngày 19/09/2020
Mở cấp 79
  • Thời gian: Xác định khi có người đạt cấp 69
Mở cấp 89
 • Thời gian: Xác định khi có người đạt cấp 79
Mở cấp 99
 • Thời gian: Xác định khi có người đạt cấp 89
Mở cấp 109
 • Thời gian: Xác định khi có người đạt cấp 99
Mở cấp 119
 • Thời gian: Xác định khi có người đạt cấp 109

 

Thời gian mở Boss Hoàng Kim

Nội dung Thời gian & Ghi chú
Võ Lâm Cao Thủ Cấp 55 (6 nhân vật / 1 máy tính)
 • Thời gian : Ngày 20/09/2020
 • 02h05, 09h35, 15h35, 19h35 và 22h35 Hàng Ngày.
Võ Lâm Cao Thủ Cấp 75 (6 nhân vật / 1 máy tính)
 • Thời gian : Sau khi mở giới hạn cấp 79
 • 09h35, 15h35, 19h35 và 22h35 Hàng Ngày.
Võ Lâm Cao Thủ Cấp 95 (6 nhân vật / 1 máy tính)
 • Thời gian: Chưa xác định
 • 15h35, 19h35 và 22h35 Hàng Ngày.