Tin tức

Lịch trình mở cấp & hoạt động máy chủ Hỏa Kiếm

17/12/2020

 

 • Để thuận tiện cho quý nhân sỹ theo dõi lịch trình mở cấp và hoạt động tại Hỏa Kiếm, chúng tôi cập nhật thời gian và các tính năng được mở tại đây

 

Thời Gian Tính Năng
11:00 Thứ 7 Ngày 19/09
 • Máy chủ mở giới hạn tối đa đến cấp 69
 • Lửa Trại
 • Bạch Hổ Đường
 • Chiến trường Tống Kim
 • Truy Nã (Hải Tặc)
 • Bao Vạn Đồng
 • Võ Lâm Cao Thủ 55
 • Mở giới hạn nâng cấp Ngũ Hành Ấn tối đa 100 điểm mỗi dòng
00:00 Thứ 7 Ngày 26/09
 • Máy chủ mở giới hạn tối đa đến cấp 79
 • Võ Lâm Cao Thủ 75
 • Mở giới hạn nâng cấp Ngũ Hành Ấn tối đa 300 điểm mỗi dòng
06:00 Thứ 7 Ngày 03/10
 • Khai mở hệ thống nhiệm vụ Vận Tiêu
 • Khai mở chuỗi nhiệm vụ Thương Nhân
00:00 Thứ 2 Ngày 05/10
 • Máy chủ mở giới hạn tối đa đến cấp 89
 • Khai mở hệ thống Tiêu Dao Cốc
 • Khai mở Công Thành Chiến Thứ 5 hàng tuần
 • Tính năng tam tu (tối đa 3 môn phái)
 • Mở giới hạn nâng cấp Ngũ Hành Ấn tối đa 500 điểm mỗi dòng
20:00 Thứ 7 Ngày 10/10
 • Hoạt động Tranh Đoạt Lãnh Thổ lần đầu
00:00 Thứ 7 Ngày 24/10
 • Máy chủ mở giới hạn tối đa đến cấp 99
 • Mở cửa hàng Tranh Đoạt Lãnh Thổ tại Quan Lãnh Thổ
 • Mở cửa hàng Chúc Phúc tại Thương Gia Tiêu Dao
 • Võ Lâm Cao Thủ 95
 • Mở giới hạn nâng cấp Ngũ Hành Ấn tối đa 700 điểm mỗi dòng
00:00 Chủ nhật Ngày 22/11
 • Máy chủ mở giới hạn tối đa đến cấp 109
 • Khai mở hệ thống Đồng hành thường
 • Mở giới hạn nâng cấp Ngũ Hành Ấn tối đa 1000 điểm mỗi dòng
 • Tần Lăng – Tần Thủy Hoàng
Chưa xác định
 • Máy chủ mở giới hạn tối đa đến cấp 119
 • Khai mở hệ thống Đồng hành Tiêu Dao Cốc
 • Trang bị Đồng Hành
 • Nâng cấp Luân Hồi Ấn
Chưa xác định
 • Máy chủ mở giới hạn tối đa đến cấp 129