Tin tức

Lịch trình mở cấp & hoạt động máy chủ Mộc Kiếm

01/04/2020

 

Thời Gian Tính Năng
11:00 Thứ 2 Ngày 30/03
 • Giới hạn cấp mở đến 69
 • Lửa Trại
 • Bạch Hổ Đường
 • Chiến trường Tống Kim
 • Truy Nã (Hải Tặc)
 • Bao Vạn Đồng
 • Võ Lâm Cao Thủ 75
 • Rương Vừa Đẹp Vừa Cao Quý
03:00 Thứ 2 Ngày 06/04
  • Cập nhật Bảng Xếp Hạng Tài Phú lần 1
00:00 Thứ 3 Ngày 07/04
 • Máy chủ mở giới hạn tối đa đến cấp 79
 • Võ Lâm Cao Thủ 75
06:00 Thứ 4 Ngày 15/04
 • Khai mở hệ thống nhiệm vụ Vận Tiêu
 • Yêu cầu cập nhật 6.0.2
00:00 Thứ 6 Ngày 17/04
 • Máy chủ mở giới hạn tối đa đến cấp 89
 • Mở hệ thống Tiêu Dao Cốc
 • Công Thành Chiến Thứ 5 hàng tuần
 • Mở tính năng tam tu (tối đa 3 môn phái)
20:00 Thứ 7 Ngày 25/04
 • Hoạt động Tranh Đoạt Lãnh Thổ lần đầu
00:00 Thứ 4 Ngày 06/05
 • Máy chủ mở giới hạn tối đa đến cấp 99
 • Mở cửa hàng Tranh Đoạt Lãnh Thổ tại Quan Lãnh Thổ
 • Mở cửa hàng Chúc Phúc tại Thương Gia Tiêu Dao
 • Mở giới hạn nâng cấp Ngũ Hành Ấn tối đa 700 điểm mỗi dòng
00:00 Thứ 4 Ngày 27/05
 • Máy chủ mở giới hạn tối đa đến cấp 109
 • Khai mở hệ thống Đồng hành thường
 • Khai mở hệ thống trang bị Đồng hành
 • Mở giới hạn nâng cấp Ngũ Hành Ấn tối đa 1000 điểm mỗi dòng
00:00 Thứ 6 Ngày 26/06
 • Máy chủ mở giới hạn tối đa đến cấp 119
 • Khai mở hệ thống Đồng hành Tiêu Dao Cốc
00:00 Thứ 5 Ngày 06/08
 • Máy chủ mở giới hạn tối đa đến cấp 129
 • Hoạt động Tranh Đoạt Hỏa Kỳ Lân