Tin tức

Kim Nguyên Bảo dùng để giao dịch đồng

17/08/2019

 

  • Hệ thống giao dịch đồng bằng Kim Nguyên Bảo dùng để giao dịch với người chơi khác trong game
  • Mua ở NPC Sứ Giả Hoạt Động Cổ Phong Hà với giá 1 vạn đồng / 1 KNB
  • Chuột phải sử dụng Kim Nguyên Bảo nhận được 1 vạn đồng