Tin tức

Hoạt động Vận Tiêu

10/04/2021

Sơ lược

   • Hoạt động vận tiêu yêu cầu bạn nhận xe tiêu ở Long Môn Trấn và di chuyển xe tiêu đến Quán Trọ Long Môn (Bản đổ cấp 5)
   • Trên đoạn đường di chuyển đến địa điểm tra Xe Tiêu, bạn có thể bị người chơi khác cướp mất Xe Tiêu nếu người chơi đó hạ gục bạn
   • Khi ở trạng thái Xe Tiêu bạn sẽ bị giảm 125% tốc độ di chuyển
   • Khi bị hạ gục có thể dùng Túi Tân Thủ để về bản đồ Long Môn Trấn

 

Yêu cầu và Giới hạn

    • Là người chơi đã đạt cấp độ 70
    • Đã gia nhập Bang hội
    • Mỗi ngày tối đa nhận 3 Xe Tiêu
    • Mỗi ngày số Xe Tiêu có thể trả nhiệm vụ tối đa 6 Xe Tiêu (Tính cả cướp được của người chơi khác)
    • Vận Tiêu thành công từ 3 Xe Tiêu trở xuống bạn nhận được: 3 Huyền Tinh Cấp 5 và 3 vạn Đồng khóa
    • Từ 3 Xe Tiêu trở đi bạn nhận được: 1 Huyền Tinh Cấp 5 (Tối đa chỉ có thể nhận thưởng 6 Xe Tiêu mỗi ngày)
    • Bản đổ Vận Tiêu giới hạn 1 nhân vật / PC

 

Hướng dẫn

     • Đối thoại với NPC Tạp Hóa Chu ở Long Môn Trấn (222/224) để nhận Xe Tiêu

 

      • Di chuyển Xe Tiêu đến Quán Trọ Long Môn (Bản đổ cấp 5)
      • NPC trả tiêu ở góc trái phía trên bản đồ to (chuột phải và kéo trên bản đổ to để dễ dàng thấy vị trí của NPC này)

 

       • Di chuyển Xe Tiêu đến gặp NPC Tạp Hóa Thương ở Quán Trọ Long Môn (202/202) để trả nhiệm vụ