Tin tức

Chuyển cường hóa trang bị

06/09/2021

 

Điều kiện

 • Là tài khoản tích nạp từ 5000 vạn Đồng trở lên
 • Cứ mỗi 5000 vạn Đồng nhân vật của bạn sẽ nhận được Chuyển cường hóa Mỗi Trang bị Nón, Áo, Lưng, Tay, Giày, Vũ khí, Liên, Nhẫn, Bội và Phù 1 lần

 

Hướng dẫn Chi Tiết

Hình ảnh Ghi chú
 • Đến gặp NPC Dã Luyện Đại Sư chọn dòng Chuyển cường hóa Trang Bị
 • Lựa chọn tiếp Tiến hành rút cường hóa
 • Đặt vào trang bị là Vũ khí, Phòng cụ và Trang sức muốn rút cường hóa
 • Rút thành công sẽ nhận được 1 Đá Cường Hóa trang bị tương ứng với loại trang bị và cấp cường hóa trang bị
 • Ví dụ như ở đây mình đặt vào vũ khí +16 sau khi rút sẽ nhận được 1 đá cường hóa Vũ Khí +16
 • Vũ khí Tần Lăng sau khi rút sẽ được hoàn trả lại 1 Vũ khí Thanh Đồng Luyện Hóa Đồ
 • Ví dụ đặt vào Áo +12 sau khi rút sẽ nhận được 1 đá cường hóa Áo +12
 • Sau khi đã rút được đá cường hóa, giờ các bạn chuột phải vào đá cường hóa sẽ có 1 giao diện hiện lên
 • Đặt vào trang bị tương ứng muốn cường hóa
 • Ví dụ như ở đây mình dùng đá cường hóa vũ khí +16, thì sẽ đặt vào 1 vũ khí +0
 • Lưu ý: Ví dụ đá +16, vũ khí đặt vào +15 thì sau khi cường hóa vũ khí thành +16 mà không trả lại bất kỳ bạc hay huyền tinh nào
 • Cường hóa thành công vũ khí +0 sẽ thành +16, lưu ý cường hóa xong trang bị sẽ KHÓA VĨNH VIỄN