Tin tức

Chuyển Cường Hóa Trang Bị

06/09/2022

Điều kiện

 • Là người chơi có tích lũy nạp từ 5000 vạn đồng trở lên
 • Mỗi 1 lượt Chuyển Cường Hoá bạn có thể chuyển cường hoá các loại trang bị: Nón, Áo, Lưng, Tay, Giày, Vũ khí, Liên, Nhẫn, Bội và Phù, mỗi loại 1 lần.

Hướng dẫn

Hình ảnh Ghi chú
 • Đến gặp NPC Dã Luyện Đại Sư chọn dòng Chuyển cường hóa Trang Bị
 • Lựa chọn tiếp Tiến hành rút cường hóa
 • Đặt vào trang bị là Vũ Khí, Phòng Cụ hoặc Trang Sức muốn rút cường hóa
 • Rút thành công sẽ nhận được 1 Đá Cường Hóa trang bị tương ứng với loại trang bị và cấp cường hóa trang bị
 • Ví dụ như ở đây mình đặt vào vũ khí +16 sau khi rút sẽ nhận được 1 Đá Cường Hóa Vũ Khí +16
 • Vũ khí Tần Lăng sau khi rút sẽ được hoàn trả lại 1 Vũ khí Thanh Đồng Luyện Hóa Đồ
 • Ví dụ đặt vào Áo +12 sau khi rút sẽ nhận được 1 Đá Cường Hóa Áo +12
 • Sau khi đã rút được đá cường hóa, bạn chuột phải vào Đá Cường Hóa sẽ có 1 giao diện hiện lên
 • Đặt vào trang bị tương ứng muốn cường hóa
 • Ví dụ như ở đây mình dùng Đá Cường Hóa Vũ Khí +16, thì sẽ đặt vào 1 Vũ Khí +0
 • LƯU Ý: Ví dụ Đá +16, đặt vào Vũ Khí +15 thì sau khi cường hóa vũ khí thành +16không trả lại bất kỳ bạc hay huyền tinh nào
 • Cường hóa thành công vũ khí +0 sẽ thành +16, lưu ý trang bị sau khi cường hóa sẽ KHÓA