Tin tức

Chân Nguyên Tu Luyện

10/01/2021

 

Giới thiệu

 • Khi máy chủ mở cấp độ 120 sẽ mở tính năng Chân Nguyên
 • Chân Nguyên có thể tăng cấp để tăng cường sức mạnh nhân vật

 

Nguồn gốc

 • Bạn có thể đến Long Ngũ Thái Gia để nhận Chân Nguyên
 • Có tất cả 7 loại Chân Nguyên, mỗi loại sẽ có 4 thuộc tính với tư chất khác nhau

 

Thuộc tính

 

Chân Nguyên Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4
Diệp Tịnh Tuyệt Sát Vô Song Cường Thân Bá Thể
Bảo Ngọc Tuyệt Sát Cường Thân Tạ Kinh Thực Cốt
Oanh Oanh Tuyệt Sát Truy Ảnh Thanh Phong Diên Dương
Hạ Tiểu Sảnh Vô Song Cường Thân Tạ Kinh Diên Dương
Mộc Siêu Tinh Võ Truy Ảnh Thực Cốt Bá Thể
Tử Uyển Tuyệt Sát Thanh Phong Diên Dương Thực Cốt
Tần Trọng Vô Song Cường Thân Tạ Kinh Bá Thể
 • Chi tiết tư chất thuộc tính của Chân Nguyên:
Tên thuộc tính Hiệu quả
Diên Dương Sinh lực tối đa
Hoàng Quang Nội lực tối đa
Cường Thân Mỗi nửa giây hồi sinh lực
Quy Chân Mỗi nửa giây hồi nội lực
Vô Song Kháng tất cả tăng
Tinh Võ Lực tấn công cơ bản
Tạ Kình Giảm sát thương chí mạng
Tuyệt Sát Tăng tỷ lệ chí mạng
Bá Thể Giảm thời gian hiệu quả phụ
Ngự Khí Giảm tỷ lệ hiệu quả phụ
Hóa Công Tăng tỷ lệ hiệu quả phụ
Thực Cốt Tăng thời gian hiệu quả phụ
Thanh Phong Tăng né tránh
Truy Ảnh Bỏ qua né tránh đối phương
 • Mỗi dòng tương ứng Tư chất thuộc tính tối đa có thể tăng đến cấp 100

 

 

Tu luyện Chân Nguyên

 

Tính năng Chi tiết
Đổi Huyền Tinh ở NPC Long Ngũ Thái Gia
 • 1 Huyền Tinh Cấp 6 đổi 2 Sách
 • 1 Huyền Tinh Cấp 7 đổi 6 Sách
 • 1 Huyền Tinh Cấp 8 đổi 18 Sách
 • 1 Huyền Tinh Cấp 9 đổi 54 Sách
 • 1 Huyền Tinh Cấp 10 đổi 162 Sách
 • Huyền Tinh cho dù Khóa hoặc Không khóa đổi ra sách Khóa vĩnh viễn
Tân Nhân Vương Thi Đấu Môn Phái
 • Nhận 50 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên (Không khóa)
Á Quân Đại Hội Tỷ Võ
 • Nhận 300 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên (Không khóa)
Quán Quân Đại Hội Tỷ Võ
 • Nhận 500 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên (Không khóa)

 

 • Chuột phải vào Sách kinh nghiệm Chân Nguyên sẽ hiện ra 1 bảng để cho các bạn chọn thuộc tính muốn tăng cấp

 

Chuyển tu luyện Chân Nguyên

 • Bạn có thể chuyển tu luyện từ Chân Nguyên cũ sang Chân Nguyên mới tại Long Ngũ Thái Gia